Чудовий оркестр органів людини

  • Категорія запису:Новини

1687354.878361

У ВКНЗ «Ду­бен­ський ме­дич­ний ко­ледж»  з 17 по 26 бе­­рез­ня про­хо­ди­ла де­ка­да цик­ло­вої ко­мі­сiї  при­род­ни­чо-на­уко­вих дис­цип­лін. Одним із за­хо­дів цьо­го тиж­ня бу­ла пред­став­ле­на фо­то­вис­тав­ка пам’ят­ни­ків  «Чу­до­вий ор­кестр ор­га­нів лю­ди­ни». До ува­ги сту­ден­тів, вик­ла­да­чів та ад­мі­ні­стра­ції ко­лед­жу  бу­ло про­де­мон­стро­ва­но екс­по­на­ти ор­га­нів лю­ди­ни у виг­ля­ді фо­то­гра­фій, яким пос­тав­ле­но пам’ят­ни­ки в різ­них кра­ї­нах сві­ту.

Особливий інтерес серед студентства викликав пам’ятник серцю, який знаходиться у Києві. Так у 2011 році до Дня всіх закоханих в центрі міста був встановлений пам`ятник «Серце любові». Це величезне коване серце, обплутане дубовими гілками. Пам`ятник важить 1,5 тонн і заввишки 4,5 метра – досить помітний символ любові. Творцями даного серця є художниця Надія Матвєєва і коваль Олексій Зімін.

«Серце любові» символізує сильну, міцну любов, яка з роками стає тільки міцніше. Два завитка пам`ятника символізують чоловіче і жіноче начало, які тягнуться назустріч один одному, переплітаються воєдино. Кияни одразу полюбили цей пам`ятник. До нього щодня приходять десятки туристів з усієї країни, роблять фото молодята, зізнаються в коханні молоді пари. А для тих, хто не зустрів ще свою другу половинку, це пам`ятник може стати поворотним моментом у житті. Існує традиція: якщо пристебнути до серця замок і загадати бажання, то воно обов`язково збудеться.

Дана фотовиставка принесла багато позитивних емоцій її відвідувачам, а також  стала темою для обговорення серед студентства, адже це саме та аудиторія яка глибоко занурюється у деталі та тонкощі людського організму  і знає  наскільки унікальними і досконалими є органи кожної людини.

А відвідана виставка стала для них ще одним підтвердженням того, що людський організм є  непростим і водночас дуже цікавим,  стимулювала студентів  до детальнішого їх вивчення на заняттях анатомії.