День знавців лікарських рослин

IMG_1104Лю­ди­на є час­тин­кою При­ро­ди. І при­ро­да зав­жди тур­бу­ва­ла­ся про Лю­дину, дба­ю­чи про її ком­форт, да­ру­ю­чи їй про­дук­ти хар­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­чу­ван­ня, лі­ку­ю­чи її не­ду­ги сво­ї­ми ці­лю­щи­ми рос­ли­на­ми. І Лю­ди­на зав­жди праг­ну­ла піз­на­ти При­ро­ду, зок­ре­ма, вив­ча­ю­чи за­со­би для від­нов­лен­ня сво­го здо­ров’я – лі­кар­ські рос­ли­ни. З пра­дав­ніх ча­сів і до на­ших днів, з по­ко­лін­ня в по­ко­лін­ня лю­ди ста­ра­ли­ся пе­ре­да­ти свій дос­від їх зас­то­су­ван­ня, свої знан­ня їх влас­ти­вос­тей.
І ці знання залишились нам у спадок в прадавніх манускриптах, в трактатах, в книгах.  І хоч в наш час медицина робить шалені успіхи у створенні нових синтетичних лікарських препаратів, інтерес до вивчення стародавніх засобів лікування в сучасних медиків не тільки не зникає, але й збільшується.

Не зменшується інтерес до вивчення властивостей лікарських рослин і в студентів Дубенського медичного коледжу. Приділяють цьому увагу викладачі різних медичних дисциплін. Зокрема і при вивченні
фармакології.   І ось нещодавно, 17 березня 2015 року, в рамках декади циклової комісії науково-природничих дисциплін, було проведено “День знавців лікарських рослин”, на якому студенти мали можливість перевірити, або поповнити свої знання властивостей лікарських рослин. І при цьому, для заохочення, студентам пропонувалось скуштувати рослинний чай, приготовлений з рослин, заготовлених студентами, які є слухачами фармакологічного гуртка.  Протягом дня на перервах демонструвався стенд, на якому було виставлено опис властивостей найбільш широковживаних лікарських рослин. І студенти жваво знайомились з цією інформацією. Поряд на столі були розкладені картки з малюнками цих рослин. Бажаючі студенти витягували одну з карток і розповідали про властивості цієї рослини. За це кожен отримував склянку цілющого напою.

Що характерно, ця акція зацікавила не тільки студентів, але й викладачів та інших працівників коледжу. Вони теж підходили до стенду, а потім демонстрували свої знання лікувальних трав. Деяким викладачам навіть не було потреби попередньо знайомитись з наочностями. Вони в досконалості володіли знаннями про властивості вибраних рослин, що й демонстрували в присутності колег або студентів. І цим подавали чудовий приклад, заохочуючи до вивчення лікарських рослин.

Тож, можна сказати, що акція “День знавців лікарських рослин” дала свій позитивний результат, привертаючи увагу та заохочуючи студентів Дубенського медичного коледжу вивчати властивості та застосування лікарських рослин. Це допоможе їм в майбутньому використовувати набуті знання, лікуючи хворих, та допомагати людям підтримувати їхнє здоров’я.