ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТЕРАПЕВТИЧНО-ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Науково-методична проблема циклової комісії:

«Формування клінічного мислення у студентів при вивченні терапевтично-педіатричних дисциплін»

Склад циклової комісії:

 Ткачук Наталія Іванівна – голова циклової комісії, викладач внутрішньої медицини та невідкладних станів у внутрішній медицині, геронтології, геріатрії та паліативної медицини, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії”;

Андрощук Вікторія Миколаївна –  викладач  педіатрії та невідкладних станів у педіатрії, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Бєлова Галина Олександрівна  – викладач  дерматовенерології, (за сумісництвом) кваліфікаційна  категорія ” спеціаліст”;

Гонтарук Галина Василівна –  викладач неврології та психіатрії,  кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Конончук Яна Русланівна викладач  інфектології,  кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”;

Кравець Надія Романівна – викладач стоматології та загального догляду за хворими, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст І категорії”;

Легконець Валентина Василівна – викладач  епідеміології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії’, педагогічні  звання:  “викладач-методист” ,  “старший   викладач”,  відмінник освіти України;

Писана Мирослава Іванівна –  викладач загального догляду за хворими, медичної та соціальної реабілітації, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст  ІІ категорії”;

Ткачук Ольга Миколаївна – викладач внутрішньої  медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині, сімейної медицини, загального догляду за хворими, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст І категорії”, завідувач відділення підвищення кваліфікації;

 

Дисципліни, що входять до циклової комісії терепевтично-педіатричних дисциплін: внутрішня медицина, невідкладні стани у внутрішній медицині, педіатрія, невідкладні станів у педіатрії, психіатрія, дерматовенерологія, геронтологія та паліативна допомога, неврологія, стоматологія, загальний  догляд за хворими, епідеміологія, сімейна медицина, медична та соціальна реабілітація, інфектологія.

 Під керівництвом викладачів студенти працюють в предметних гуртках  внутрішньої медицини(керівник Ткачук Н.І.), педіатрії  (керівник Андрощук В.М.) та  догляду за хворими (керівник Писана М.І.).  

Систематично проводяться тижні( декади) циклової комісії, відкриті засідання гуртків  та акції приурочені до пам’ятних дат в медицині (до Дня боротьби з цукровим діабетом, з тютюнопалінням, зі СНІДом, з туберкульозом, до Дня серця, до Дня паліативної медицини, ін..), практичні тренінги для ліцеїстів м. Дубно та Дубенського району.

Щорічно  проводиться конкурс «Кращий знавець внутрішньої медицини».    

     Студенти під керівництвом викладачів ЦК приймають участь в студентських науково-теоретичних  конференціях та конгресах.