Комунальний заклад
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Склад:

василевичВасилевич Іванна Миколаївна –  викладач медичної біології, основ медичної генетики, основ екології та профілактичної медицини, природничих наук, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст вищої категорії”, голова ЦК.

Венгрин  Надія Олексіївна – директор коледжу, к.м.н., викладач соціальної медицини і ООЗ, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання “викладач-методист”.

Козачук   Яна Леонідівна – викладач фармакології та медичної рецептури, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Гіляровська Вікторія Сергіївна – БЖД, охорони праці, дерматовенерології, кваліфікаційна  категорія”спеціаліст”

Леньо  Вікторія Леонідівна – викладач основ латинської мови з медичною термінологією, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”

Поліщук Вячеслав Михайлович- викладач основ біологічної фізики та медичної апаратура, основ медичної інформатики, природничих науки, комп’ютерного програмування, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”.

Табачук Віталій Петрович – викладач  патоморфології та патфізіологія, хірургії, онкології, анестезіології та реанімації, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”.

Козяр Марія Василівна – викладач основ загальної та медичної психології, основ психології та міжособового спілкування, практичний психолог, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”.

Преварська Ілона Миколаївна – викладач фізіології та педіатрії, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Сало Оксана Петрівна – викладач медичної хімії, кваліфікаційна  категорія”спеціаліст другої категорії”.

Проблемна тема над якою працюють викладачі циклової комісії: «Компетентнісний підхід до формування професійних знань, умінь та навичок майбутніх медиків засобами активних форм і методів навчання»

Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової підготовки покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетентностей, розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.

Завдання циклової комісії природничо-наукових дисциплін – забезпечення високої якості підготовки медичних працівників засобами інноваційних методик навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Викладачі циклової комісії вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, впроваджують інноваційні технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. Цикловою комісією проводяться декади, відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з фахівцями практичної медицини. Активними учасниками цих заходів є студенти.  Студенти також залучаються до участі в навчально-дослідницькій роботі, до роботи в гуртках. Все це сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, підвищенню якості знань.

 

 

2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design