ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблема у 2022-2023 н.р., над якою працюють викладачі циклової комісії:

«Компетентісний підхід як умова забезпечення якості освіти та всебічного розвитку особистості»

Склад циклової комісії:

Швидко Юлія Володимирівна – голова ЦК, викладач анатомії, медичної хімії, охорони праці, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”;

Василевич Іванна Миколаївна –  викладач медичної біології,  біології і екології, природничих наук, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст вищої категорії”, завідувач відділенням;

Гладин Алла Миколаївна – викладач основ загальної та медичної психології, основ психології та міжособового спілкування (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Кацика Аліна Олександрівна – викладач основ латинської мови, кваліфікаційна  категорія «спеціаліст другої категорії»;

Кокорський Анатолій Іванович – викладач основ біологічної фізики та медичної апаратури (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Котуль Ілона Охрімівна – викладач соціальної медицини та організації охорони здоров’я, (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Крисько Ірина Олександрівна –  викладач фармакології та медичної рецептури, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”;

Легконець Валентина Василівнавикладач  мікробіології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії’, педагогічні  звання:  “викладач-методист” ,  “старший   викладач”,  відмінник освіти України;

Сідорчук Тетяна Олександрівна –  викладач  патоморфології та патфізіологія, фізіології, основ екології та профілактичної медицини, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”;

Ясюк Оксана Миколаївнавикладач основ медичної інформатики,  інформатики (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, старший викладач.

 Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової підготовки: медична біологія,  основи екології та профілактичної медицини, основи охорони праці та охорони праці в галузі, основи латинської мови з медичною термінологією, фармакологія та медична рецептура, мікробіологія, основи біологічної фізики та медичної апаратури, основи медичної інформатики,  фізіологія, медична хімія, патоморфологія та патфізіологія, анатомія, основи загальної та медичної психології, соціальна медицина та організація охорони здоров’я, покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетентностей, розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.

Завдання циклової комісії природничо-наукових дисциплін – забезпечення високої якості підготовки медичних працівників засобами інноваційних методик навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (Classroom, GoogleMeet, Moodle, Prometheus, EDERA, Neuron, Classtime, Всеосвіта).

Викладачі циклової комісії вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, впроваджують інноваційні технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. Цикловою комісією проводяться декади, відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з фахівцями практичної медицини, майстер-класи.  Студенти також залучаються до участі в навчально-дослідницькій роботі, до роботи в предметних гуртках, що сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, підвищенню якості знань.