ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблема у 2023-2024 н.р., над якою працюють викладачі циклової комісії:

«Компетентісний підхід як умова забезпечення якості освіти та всебічного розвитку особистості»

Склад циклової комісії:

Швидко Юлія Володимирівна – голова ЦК, викладач анатомії, БЖД, основ охорони праці та охорони праці в галузі, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”;

Василевич Іванна Миколаївна –  викладач медичної біології,  біології і екології, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст вищої категорії”, завідувач відділенням;

Гладин Алла Миколаївна – викладач основ психології та міжособового спілкування, комунікації у професійній діяльності (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

 Леньо Вікторія Леонідівна – викладач основ латинської мови, кваліфікаційна  категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Кокорський Анатолій Іванович – викладач основ біологічної фізики та медичної апаратури (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Котуль Ілона Охрімівна – викладач соціальної медицини та організації охорони здоров’я, (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”;

 Козачук Яна Леонідівна –  викладач фармакології та медичної рецептури, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”;

Легконець Валентина Василівнавикладач  мікробіології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії’, педагогічні  звання:  “викладач-методист” ,  “старший   викладач”,  відмінник освіти України;

Сідорчук Тетяна Олександрівна –  викладач  патоморфології та патфізіологія, фізіології людини, основ екології та профілактичної медицини, нутриціології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”;

Ясюк Оксана Миколаївнавикладач основ медичної інформатики,  (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, старший викладач;

Мартинюк Віктор Володимирович – викладач основ медичної інформатики, БЖД, основ охорони праці та охорони праці в галузі, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

 Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової підготовки: медична біологія,  основи екології та профілактичної медицини, БЖД, основи охорони праці та охорони праці в галузі, основи латинської мови з медичною термінологією, фармакологія та медична рецептура, мікробіологія, основи біологічної фізики та медичної апаратури, основи медичної інформатики,  фізіологія людини, патоморфологія та патфізіологія, анатомія людини, основи психології та міжособового спілкування, комунікація у професійній діяльності, соціальна медицина та організація охорони здоров’я, нутриціологія покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетентностей, розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.

Завдання циклової комісії природничо-наукових дисциплін – забезпечення високої якості підготовки медичних працівників засобами інноваційних методик навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (Classroom, GoogleMeet, Moodle, Prometheus, EDERA, Neuron, Classtime, Всеосвіта).

Викладачі циклової комісії вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, впроваджують інноваційні технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. Цикловою комісією проводяться декади, відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з фахівцями практичної медицини, майстер-класи.  Студенти також залучаються до участі в навчально-дослідницькій роботі, до роботи в предметних гуртках, що сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, підвищенню якості знань.