Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблема у 2021-2022 н.р., над якою працюють викладачі циклової комісії: «Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в навчальному процесі при аудиторному та дистанційному навчанні для формування ключової компетентності успішної особистості випускника медичного коледжу».

IMG_8491

Склад циклової комісії:

Леньо  Вікторія Леонідівна голова ЦК, викладач основ латинської мови з медичною термінологією та німецької мови, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”.

Василевич Іванна Миколаївна –  викладач медичної біології, основ медичної генетики, основ екології та профілактичної медицини, природничих наук, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст вищої категорії”, завідувач відділенням.

Гіляровська Вікторія Сергіївна – викладач охорони праці, дерматовенерології, кваліфікаційна  категорія”спеціаліст”

Легконець Валентина Василівна – викладач  мікробіології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії’, педагогічні  звання:  “викладач-методист” ,  “старший   викладач”,  відмінник освіти України.

Ясюк Оксана Миколаївна – викладач основ медичної інформатики, комп’ютерного проєктування, інформатики (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, старший викладач.

Слободинюк Вікторія Едуардівна –  викладач фармакології та медичної рецептури (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Сідорчук Тетяна Олександрівна – викладач  патоморфології та патфізіологія, анатомії, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Швидко Юлія Володимирівнавикладач анатомії, медичної хімії, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”.

Гладин Алла Миколаївна – викладач основ загальної та медичної психології, основ психології та міжособового спілкування (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”.

Кокорський Анатолій Іванович – викладач основ біологічної фізики та медичної апаратури (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”.

 

 

 Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової підготовки: медична біологія, основи медичної генетики, основи екології та профілактичної медицини,  охорона праці, основи латинської мови з медичною термінологією, фармакологія та медична рецептура, мікробіологія, основи біологічної фізики та медичної апаратури, основи медичної інформатики, комп’ютерне проектування,  фізіологія, медична хімія, патоморфологія та патфізіологія, анатомія, основи загальної та медичної психології, основи психології та міжособового спілкування покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетентностей, розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.

Завдання циклової комісії природничо-наукових дисциплін – забезпечення високої якості підготовки медичних працівників засобами інноваційних методик навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (Classroom, GoogleMeet, Moodle, Prometheus, EDERA, Neuron, Classtime, Всеосвіта).

Викладачі циклової комісії вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, впроваджують інноваційні технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. Цикловою комісією проводяться декади, відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з фахівцями практичної медицини, майстер-класи.  Студенти також залучаються до участі в навчально-дослідницькій роботі, до роботи в предметних гуртках, що сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, підвищенню якості знань.

 

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design