Комунальний заклад
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

IMG_2544

Склад циклової комісії

 

 

У навчальному процесі викладачі циклової комісії застосовують сучасні освітні технології, які забезпечують формування предметних компетентностей. Зокрема широко використовують інтерактивні технології, які ґрунтуються на концептуальній ідеї співробітництва, взаємонавчання. Залежно від мети заняття, форми організації навчальної діяльності, використовуються інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Прогнозовані результати такої роботи: активізація пізнавальної діяльності, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій,  мотивації до навчання.

На часі стала актуальною технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем, знакових моделей. Принцип технології інтенсифікації навчання базується на багаторазовому повторенні, обов’язковому  поетапному контролі, використанню опор, орієнтованої основи дій. Прогнозовані результати такої роботи: формування системи знань, умінь, навичок, навчання усіх студентів, незалежно від індивідуальних даних.

Доволі популярною у викладачів циклу є технологія рівневої  диференціації навчання на основі обов’язкових результатів. Технологія передбачає введення двох стандартів: обов’язкової загальної підготовки (базовий рівень засвоєння знань усіма студентами) і підвищеної підготовки (додатковий рівень для здібних та працелюбних). Прогнозовані результати при використанні технології: досягнення усіма студентами обов’язкових, запланованих результатів навчання.

Також продуктивною є технологія консультативного навчання, яка використовується при підготовці до ДПА  у вигляді ЗНО. Прогнозованими результатами використання є формування цілісних знань, розвиток мислення, самостійності студентів.

Проблема, над якою працює циклова комісія у 2019-2020 році: ”Удосконалення роботи викладачів- предметників з метою формування предметних компетентностей”.

 

2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design