Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблемна тема у 2020-2021 н.р., над якою працюють викладачі циклової комісії: “Реалізація ефективних методів та прийомів активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів в умовах аудиторного та дистанційного навчання з метою формування предметних компетентностей”.

IMG_2544

Склад циклової комісії:

 Павленко Ніна Йосипівна -  голова циклової комісії,  викладач української мови, географії, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії” , «Старший вчитель».

Бойко Людмила Миколаївна -  викладач математики, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст першої категорії”.

Василевич Іванна Миколаївнавикладач біології та екології,  кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії”, завідувач відділенням.

Власюк Алла Іванівна - викладач української та зарубіжної літератури, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії”, методист.

Данилюк Юлія Анатоліївна викладач з технологій, циклу – краса і здоров’я, кваліфікаційна категорія “спеціаліст”.

Кацика Аліна Олександрівнавикладач англійської мови (за сумісництвом),  кваліфікаційна  категорія “друга категорія”.

Кислюк Жанна Михайлівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач суспільних дисциплін (громадянська освіта (інтегрований курс), основи правознавства, основи філософських знань, основи економічної теорії, соціологія), кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії” , педагогічне  звання  “викладач-методист”.

Леньо Валерій Ярославовичвикладач фізичного виховання, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії.

Мілясевич Ігор Анатолійович –  викладач з технологій, циклу –кулінарія(за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст першої категорії”.

Міскевич Вікторія Віталіївна - викладач історії України, культурології,  кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії”, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.

Поліщук В’ячеслав Михайловичвикладач фізики, астрономії, інформатики, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”.

Ружнілов Віктор Олексійовичкваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії” , педагогічне  звання  “викладач-методист”, керівник з фізичного виховання.

Сало Оксана Петрівнавикладач хімії (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “вища категорія”.

Саховський Юрій Віталійович -  викладач англійської мови, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії”.

Фик Махайло Михайлович –  викладач фізичного виховання, захисту України, кваліфікаційна  категорія  “спеціаліст  вищої категорії.

IMG_2549

Дисципліни, що входять до циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:  українська мова, географія, математика, біологія та екологія, українська та зарубіжна літератури, технології (циклу – краса і здоров’я, циклу –кулінарія), англійська мова, суспільні дисципліни (громадянська освіта (інтегрований курс), основи правознавства, основи філософських знань, основи економічної теорії, соціологія), фізичне виховання, історія України, культурологія, фізика, астрономія, інформатика, хімія, захист України.

 У навчальному процесі викладачі циклової комісії застосовують сучасні освітні технології, які забезпечують формування предметних компетентностей. Зокрема широко використовують інтерактивні технології, які ґрунтуються на концептуальній ідеї співробітництва, взаємонавчання. Залежно від мети заняття, форми організації навчальної діяльності, використовуються інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Прогнозовані результати такої роботи: активізація пізнавальної діяльності, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій,  мотивації до навчання.

На часі стала актуальною технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем, знакових моделей. Принцип технології інтенсифікації навчання базується на багаторазовому повторенні, обов’язковому  поетапному контролі, використанню опор, орієнтованої основи дій. Прогнозовані результати такої роботи: формування системи знань, умінь, навичок, навчання усіх студентів, незалежно від індивідуальних даних.

Доволі популярною у викладачів циклу є технологія рівневої  диференціації навчання на основі обов’язкових результатів. Технологія передбачає введення двох стандартів: обов’язкової загальної підготовки (базовий рівень засвоєння знань усіма студентами) і підвищеної підготовки (додатковий рівень для здібних та працелюбних). Прогнозовані результати при використанні технології: досягнення усіма студентами обов’язкових, запланованих результатів навчання.

Також продуктивною є технологія консультативного навчання, яка використовується при підготовці до ДПА  у вигляді ЗНО. Прогнозованими результатами використання є формування цілісних знань, розвиток мислення, самостійності студентів.

 

2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design