ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблема  у 2022-2023 н.р., над якою працюють викладачі циклової комісії:

“Реалізація ефективних методів та прийомів активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів в умовах аудиторного та дистанційного навчання з метою формування предметних компетентностей”.

IMG_8778

IMG_8772

 Склад циклової комісії:

Бойко Людмила Миколаївна – голова циклової комісії, викладач навчальної дисципліни «Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія)», кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст вищої категорії»;

Василевич Іванна Миколаївна – викладач навчальної дисципліни «Біологія і екологія»,  кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст вищої категорії»;

Власюк Алла Іванівна – викладач навчальних дисциплін «Українська література» та «Зарубіжна література», кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст вищої категорії»;

Бєлоконова Ольга Іванівна – викладач навчальної дисципліни «Іноземна мова», (за сумісництвом) кваліфікаційна  категорія «спеціаліст другої категорії»;

Кислюк Жанна Михайлівна –   викладач навчальних дисциплін «Громадянська освіта», «Основи філософських знань», «Основи економічної теорії», «Соціологія», кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст вищої категорії», педагогічне  звання  «викладач-методист»;

Кокорський Анатолій Іванович – викладач навчальної дисципліни «Фізика і астрономія» (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Леньо Валерій Ярославович – викладач навчальних дисциплін «Фізична культура» та «Фізичне виховання», кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  вищої категорії»;

Міскевич Вікторія Віталіївна – викладач навчальних дисциплін «Історія: Україна і світ», «Історія України», «Культурологія», «Основи права (правознавство)»,  кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  вищої категорії»;

 Павленко Ніна Йосипівна –   викладач навчальних дисциплін «Українська мова», «Українська мова ( за  професійним спрямуванням)» та «Географія», кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»;

Сідорчук Тетяна Олександрівна –  викладач навчальної дисципліни «Технології: краса і здоров’я», кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;

Ружнілов Віктор Олексійович – керівник з фізичного виховання, кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  вищої категорії», педагогічне  звання  «викладач-методист»;

Саховський Юрій Віталійович –  викладач навчальної дисципліни «Іноземна мова( за  професійним спрямуванням)», кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  вищої категорії»;

Фик Махайло Михайлович –  викладач навчальних дисциплін «Фізична культура» та «Фізичне виховання», «Захист України» кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  вищої категорії»;

Ясюк Оксана Миколаївна – викладач навчальної дисципліни «Інформатика» (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне  звання   «старший викладач».

IMG_8760
Дисципліни, що входять до циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:  українська мова, географія, математика, біологія і екологія, українська та зарубіжна літератури, технології (циклу – краса і здоров’я), іноземна мова, суспільні дисципліни (громадянська освіта (інтегрований курс), основи права (правознавство), основи філософських знань, основи економічної теорії, соціологія), фізична культура,  фізичне виховання, історія України, історія: Україна і світ, культурологія, фізика і астрономія, інформатика, хімія, захист України.

 У навчальному процесі викладачі циклової комісії застосовують сучасні освітні технології, які забезпечують формування предметних компетентностей. Зокрема широко використовують інтерактивні технології, які ґрунтуються на концептуальній ідеї співробітництва, взаємонавчання. Залежно від мети заняття, форми організації навчальної діяльності, використовуються інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Прогнозовані результати такої роботи: активізація пізнавальної діяльності, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій,  мотивації до навчання.

На часі стала актуальною технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем, знакових моделей. Принцип технології інтенсифікації навчання базується на багаторазовому повторенні, обов’язковому  поетапному контролі, використанню опор, орієнтованої основи дій. Прогнозовані результати такої роботи: формування системи знань, умінь, навичок, навчання усіх студентів, незалежно від індивідуальних даних.

Доволі популярною у викладачів циклу є технологія рівневої  диференціації навчання на основі обов’язкових результатів. Технологія передбачає введення двох стандартів: обов’язкової загальної підготовки (базовий рівень засвоєння знань усіма студентами) і підвищеної підготовки (додатковий рівень для здібних та працелюбних). Прогнозовані результати при використанні технології: досягнення усіма студентами обов’язкових, запланованих результатів навчання.

Також продуктивною є технологія консультативного навчання, яка використовується при підготовці до ДПА  у вигляді ЗНО. Прогнозованими результатами використання є формування цілісних знань, розвиток мислення, самостійності студентів.

 1 2 3 4