Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

Циклова комісія акушерсько-хірургічних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АКУШЕРСЬКО-ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблемна тема у 2020-2021 н.р., над якою працюють викладачі циклової комісії «Формування професійних компетентностей майбутнього медичного працівника шляхом використання сучасних технологій навчання».

312

 Склад циклової комісії:

Лисецька Олена Федорівна - голова ЦК, викладач акушерства, гінекології, невідкладних станів в акушерстві та гінекології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, педагогічні  звання:  “викладач-методист” .

Вагілевич Яків Ярославович - викладач анестезіології і реанімації (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”.

Герасимчук Наталя Анатолівна - викладач акушерства, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Дейнека Наталія Іванівнавикладач офтальмології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Коба Людмила Йосипівна  - викладач акушерства,  невідкладних станів в акушерстві та гінекології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, педагогічні  звання:  “викладач-методист”, заступник директора

Палійчук Ростислав Ілліч - викладач хірургії,  невідкладних станів в хірургії, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”.

Панюк Вадим Сергійович - викладач оториноларингології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Порицький Віктор Миколайович - викладач хірургії, онкології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Стрикель Олексій Аполінарович - викладач військово-медичної підготовки та медицинм надзвичайних станів (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”.

Табачук Віталій Петрович - викладач хірургії,  анестезіології і реанімації (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”.

 

Викладачі циклової комісії забезпечують підготовку студентів з таких навчальних дисциплін, як: акушерство, гінекологія, хірургія, анестезіологія і реанімація, оториноларингологія, офтальмологія,  репродуктивне здоров`я та планування сім`ї, військово-медична підготовка та медицина надзвичайних станів, невідкладні стани в акушерстві, гінекології та хірургії.

В своїй професійній діяльності викладачі використовують сучасні технології, які спрямовані на особистісно-орієнтовану підготовку майбутніх молодших спеціалістів, впроваджують компетентнісний підхід з впровадженням таких інтерактивних методів, як рольові ігри, дискусії,  дебрифінг, кейс-метод, робота з пацієнтами, розв`язування ситуаційних задач. Ці технології дозволяють розвивати пізнавальну діяльність студентів, формувати міцні вміння, свідомо застосовувати їх в своїй майбутній професійній діяльності як у типових, так і нетипових ситуаціях.

На лекціях  викладачі використовують інформаційно-комунікативні технології навчання, які активізують навчальний процес  всіма видами пам`яті та сприйняття. Лекції проводяться із застосуванням презентаційних та відеоматеріалів,  розв`язанням проблемних питань. Викладачі  циклової комісії під час занять вміло застосовують міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість правильно оцінити ситуацію, стан пацієнта і надати ефективну невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

На засіданнях циклової комісії розглядаються педагогічні та фахові медичні питання: «Методи мотивації студентів-медиків до навчання і практичної діяльності», «Форми та методи контролю знань студентів при викладанніакушерства ,планування сім`ї та хірургії», «Інноваційнітехнології навчання на практичних заняттях з акушерства: дебрифінг», медичні протоколи МОЗ і т.д.

2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design