Комунальний заклад
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

Циклова комісія акушерсько-хірургічних дисциплін

312Циклова комісія акушерсько-хірургічних дисциплін представлена досвідченими викладачами, які компетентні як в педагогічній практиці так і в практичній медицині, а саме: 2 відмінники освіти України, 2 викладача-методиста, 2 викладача з вищою кваліфікаційною категорією, 2 з першою кваліфікаційною категорією. Циклова комісіяцього року поповнилася також двома молодими спеціалістами.

Викладачі циклової комісії забезпечують підготовку студентів з таких навчальних дисциплін, як акушерство, гінекологія, хірургія, анестезіологія і реанімація, оториноларингологія, офтальмологія,  репродуктивне здоров`я та планування сім`ї, військово-медична підготовка та медицина надзвичайних станів, невідкладні стани в акушерстві, гінекології та хірургії.

Проблема, над якою працює циклова комісія: «Формування професійних компетентностей майбутнього медичного працівника шляхом використання сучасних технологій навчання».

В своїй професійній діяльності викладачі використовують сучасні технології, які спрямовані на особистісно-орієнтовану підготовку майбутніх молодших спеціалістів, впроваджують компетентнісний підхід з впровадженням таких інтерактивних методів, як рольові ігри, дискусії,  дебрифінг, кейс-метод, робота з пацієнтами, розв`язування ситуаційних задач. Ці технології дозволяють розвивати пізнавальну діяльність студентів, формувати міцні вміння, свідомо застосовувати їх в своїй майбутній професійній діяльності як у типових, так і нетипових ситуаціях.

На лекціях  викладачі використовують інформаційно-комунікативні технології навчання, які активізують навчальний процес  всіма видами пам`яті та сприйняття. Лекції проводяться із застосуванням презентаційних та відеоматеріалів,  розв`язанням проблемних питань. Викладачі  циклової комісії під час занять вміло застосовують міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість правильно оцінити ситуацію, стан пацієнта і надати ефективну невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

На засіданнях циклової комісії розглядаються педагогічні та фахові медичні питання: «Методи мотивації студентів-медиків до навчання і практичної діяльності», «Форми та методи контролю знань студентів при викладанніакушерства ,планування сім`ї та хірургії», «Інноваційнітехнології навчання на практичних заняттях з акушерства: дебрифінг», медичні протоколи МОЗ і т.д.

2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design