Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

Циклова комісія акушерсько-хірургічних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АКУШЕРСЬКО-ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична проблемна тема у 2020-2021 н.р., над якою працюють викладачі циклової комісії «Формування професійних компетентностей майбутнього медичного працівника шляхом використання сучасних технологій навчання».

312

 Склад циклової комісії:

Лисецька Олена Федорівна – голова ЦК, викладач акушерства, гінекології, невідкладних станів в акушерстві та гінекології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, педагогічні  звання:  “викладач-методист” .

Вагілевич Яків Ярославович – викладач анестезіології і реанімації (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”.

Герасимчук Наталя Анатолівна викладач акушерства, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Дейнека Наталія Іванівнавикладач офтальмології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Коба Людмила Йосипівна  – викладач акушерства,  невідкладних станів в акушерстві та гінекології, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”, педагогічні  звання:  “викладач-методист”, заступник директора

Палійчук Ростислав Ілліч – викладач хірургії,  невідкладних станів в хірургії, кваліфікаційна  категорія “спеціаліст вищої категорії”.

Панюк Вадим Сергійович – викладач оториноларингології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Порицький Віктор Миколайович – викладач хірургії, онкології (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст”.

Стрикель Олексій Аполінарович – викладач військово-медичної підготовки та медицинм надзвичайних станів (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст першої категорії”.

Табачук Віталій Петрович – викладач хірургії,  анестезіології і реанімації (за сумісництвом), кваліфікаційна  категорія “спеціаліст другої категорії”.

 

Викладачі циклової комісії забезпечують підготовку студентів з таких навчальних дисциплін, як: акушерство, гінекологія, хірургія, анестезіологія і реанімація, оториноларингологія, офтальмологія,  репродуктивне здоров`я та планування сім`ї, військово-медична підготовка та медицина надзвичайних станів, невідкладні стани в акушерстві, гінекології та хірургії.

В своїй професійній діяльності викладачі використовують сучасні технології, які спрямовані на особистісно-орієнтовану підготовку майбутніх молодших спеціалістів, впроваджують компетентнісний підхід з впровадженням таких інтерактивних методів, як рольові ігри, дискусії,  дебрифінг, кейс-метод, робота з пацієнтами, розв`язування ситуаційних задач. Ці технології дозволяють розвивати пізнавальну діяльність студентів, формувати міцні вміння, свідомо застосовувати їх в своїй майбутній професійній діяльності як у типових, так і нетипових ситуаціях.

На лекціях  викладачі використовують інформаційно-комунікативні технології навчання, які активізують навчальний процес  всіма видами пам`яті та сприйняття. Лекції проводяться із застосуванням презентаційних та відеоматеріалів,  розв`язанням проблемних питань. Викладачі  циклової комісії під час занять вміло застосовують міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість правильно оцінити ситуацію, стан пацієнта і надати ефективну невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

На засіданнях циклової комісії розглядаються педагогічні та фахові медичні питання: «Методи мотивації студентів-медиків до навчання і практичної діяльності», «Форми та методи контролю знань студентів при викладанніакушерства ,планування сім`ї та хірургії», «Інноваційнітехнології навчання на практичних заняттях з акушерства: дебрифінг», медичні протоколи МОЗ і т.д.

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design