засідання студради коледжу
засідання студради коледжу

Студентська рада ВП “Дубенський фаховий медичний коледж” КЗВО “Рівненська медична академія” РОР є невід’ємною частиною громадського самоврядування. У своїй діяльності рада студентського самоврядування керується : Статутом ВП “Дубенський фаховий медичний коледж” КЗВО “Рівненська медична академія” РОР  Положенням про студентську раду ВП “Дубенський фаховий медичний коледж” КЗВО “Рівненська медична академія” РОР

Волонтери проекту "Твори Добро" хоспісу м. Дубно
Волонтери проекту “Твори Добро” хоспісу м. Дубно

Виконавчим органом студентського самоврядування на рівні коледжу є Студентська рада, на рівні академічної групи – актив групи, у гуртожитку – Рада гуртожитку.  До складу студентської ради коледжу входять одинадцять лідерів студентської спільноти.  Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання, побуту, захисту прав та інтересів студентів, брати участь в управлінні коледжем.

Студенти приймають участь в роботі педагогічної ради, стипендіальної комісії, комісії по переведенню з контрактної форми навчання на державну, комісії з поселення у гуртожиток, таким чином, студентське самоврядування є засобом реалізації студентством своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень та їх втіленням у співпраці з адміністрацією коледжу.

Завдяки студентським ініціативам визначаються нові напрямки розвитку позанавчальної діяльності, вдосконалюється освітній процес.

Свято до Дня св Миколая для ІРЦ м. Дубно
Свято до Дня св Миколая для ІРЦ м. Дубно

Керівництво коледжу у всіх напрямах роботи і починаннях підтримує студентське самоврядування.

Позитивним моментом діяльності студентської ради з одного боку є те, що відповідальність і контроль за виконанням студентами своїх обов’язків покладається на них самих, з іншого студентська рада виступає захисником їхніх прав.

З метою більш ефективного розв’язання соціальних проблем студентської молоді організації змістовного і цікавого дозвілля , забезпечення активної участі у формуванні та реалізації регіональної молодіжної політики студентська рада виробила стратегію спільних дій. Одним із завдань якої – налагодження дієвих механізмів співпраці між студентами, викладачами та адміністрацією.

Студентська рада здійснює свою діяльність в наступних напрямках:

  • Дотримання реалізації принципів академічної доброчесності в системі фахової передвищої освіти.
  • Реалізація позааудиторних форм активності студентів у структурі освітнього простору в коледжі.
  • Формування етичних аспектів мотивації у системі «викладач-студент».
  • Формування професійної мотивації студентів у процесі навчання
волонтери проекту "ШАНС" "Свято Осені" в ІРЦ м. Дубно
волонтери проекту “ШАНС” “Свято Осені” в ІРЦ м. Дубно

 Студентська рада Дубенського фахового медичного коледжу– це креативні та ініціативні студенти, яким не байдуже, що відбувається в нашому навчальному закладі і які прагнуть урізноманітнити навчальний процес за допомогою різних акцій та заходів.

Діяльність студентського самоврядування спрямована на максимальне розкриття потенціалу кожного студента. У складі студентської ради молодь, якій небайдуже, що відбувається в нашому навчальному закладі, вони вчаться реалізовувати свої можливості і лідерські якості, набувають навиків співпраці, комунікації.

Представники студентського самоврядування активно долучаються до проведення регіональних молодіжних форумів, де розглядаються актуальні проблеми, розробляється молодіжна стратегія розвитку.

Студентський форум  “ОСС Майбутнього 2.0″, 2018р. м.Хмельницький.
Студентський форум “ОСС Майбутнього 2.0″, 2018р. м. Хмельницький.
Всеукраїнський студентський   форум «Студентство-авангард  державотворення»
Всеукраїнський студентський форум «Студентство-авангард державотворення»
студентська команда "ДНК" - учасники фіналу Ліги Гумору 2019, м. Дубно
студентська команда “ДНК “- учасники фіналу Ліги Гумору 2019, м. Дубно

Стати частиною активної молоді Дубенського фахового медичного коледжу може кожен, хто переймається суспільними проблемами, хто прагне, щоб студентські роки були найяскравішими в його житті.