СТАРОСТАТ

Старостат – це постійно діючий орган студентського самоврядування Дубенського фахового медичного коледжу, до складу якого входять усі старости академічних груп.

Старостат створений з метою організації та контролю за навчальною діяльністю академічних груп. Даний орган проводить постійну роботу зі студентами (успішність, дисципліна, відвідування), надає допомогу керівникам академічних груп та допомогу у роботі Студентської ради, залучає студентів до активної громадської діяльності.

Діяльність старостату регламентується Положенням про старостат ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.

Старости академічних груп тісно співпрацюють із завідувачем відділення, головою Студентської ради коледжу, організатором культурно-дозвіллєвої діяльності.

Серед обов’язків старости:

  • контроль успішності студентів групи;
  • контроль за відвідуванням занять групою в цілому і кожного студента зокрема;
  • ведення відповідної документації діяльності групи, встановлених зразків та звітність;
  • проведення зборів групи на вимогу керівника групи, завідувача відділення, представника адміністрації;
  • відвідування старостатів, загальних зборів групи, відділення чи коледжу;
  • контроль за виконанням обов’язків іншими членами групи;
  • подання пропозицій щодо призначення або усунення виконуючих обов’язки.