ВІДДІЛ ІЗ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ Аліна Олександрівна Кацика Пошта: alina_artemchuk@ukr.net Телефон: (03656)3-23-82

Заступник керівника відділу Тетяна Богданівна Зембаль Телефон: (03656)3-23-82

Члени відділу

Керівники випускних груп

Здобувачі освіти:

Людмила Миколаївна Бойко

Михайло Михайлович Фик

Олена Федорівна Лисецька

Копальов А.М.

Коток С.В.

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

Забезпечення аналізу попиту та пропозицій на ринку праці через налагодження зв’язків із закладами охорони здоров’я міста і області та державними установами; залучення роботодавців до освітнього процесу; формування якостей молодого фахівця та адаптація його до сучасних вимог на ринку праці; координаційно-аналітична робота з підвищення конкурентоздатності та інформованості випускників медичного коледжу про стан та тенденції ринку праці з метою забезпечення максимальної можливості їх працевлаштування та кар’єрного росту.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 • співпрацювати з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з Управлінням охорони здоров’я міської ради, міським центром зайнятості;
 • знайомити студентів випускних груп з нормативно-правовими документами;
 • сприяти проходженню виробничої та переддипломної практики студентів коледжу з метою набуття практичних навичок з майбутньої спеціальності;
 • організувати проведення анкетування роботодавців та здобувачів освіти;
 • співпрацювати із закладами охорони здоров’я міста і області з метою моніторингу вакансій для студентів випускних груп;
 • організувати проведення семінарів, тренінгів, зустрічей та майстер-класів з роботодавцями з метою формування у здобувачів освіти професійних та загальних компетентностей.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 • забезпечення взаємодії випускників коледжу з потенційними роботодавцями в рамках укладених договорів про соціальне партнерство, працевлаштування, організацію всіх видів практик;
 • проведення моніторингу виявлення затребуваності випускників на ринку праці;
 • інформування роботодавців, державної служби зайнятості та територіальних органів управління про випускників коледжу;
 • збір та аналіз інформації про працевлаштування випускників;
 • інформування випускників про стан і тенденції ринку праці з метою сприяння їх працевлаштуванню;
 • укладення договорів із закладами охорони здоров’я міста та області з метою розширення баз проходження всіх видів практик для підготовки кадрів;
 • підготовка пропозицій, планування та організація заходів з підвищення ефективності працевлаштування випускників.