ВІДДІЛ ІЗ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ Тетяна Савівна Солопатич Пошта: tetsol@dmk.edu.ua Телефон: (03656)3-23-82

Заступник керівника відділу Тетяна Богданівна Зембаль Телефон: (03656)3-23-82

Члени відділу

Керівники випускних груп

Здобувачі освіти:

Наталія Іванівна Ткачук

Михайло Михайлович Фик

 

Довгалюк А.

Михальчук Я.

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

Забезпечення аналізу попиту та пропозицій на ринку праці через налагодження зв’язків із закладами охорони здоров’я міста і області та державними установами; залучення роботодавців до освітнього процесу; формування якостей молодого фахівця та адаптація його до сучасних вимог на ринку праці; координаційно-аналітична робота з підвищення конкурентоздатності та інформованості випускників медичного коледжу про стан та тенденції ринку праці з метою забезпечення максимальної можливості їх працевлаштування та кар’єрного росту.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 • співпрацювати з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з Управлінням охорони здоров’я міської ради, міським центром зайнятості;
 • знайомити студентів випускних груп з нормативно-правовими документами;
 • сприяти проходженню виробничої та переддипломної практики студентів коледжу з метою набуття практичних навичок з майбутньої спеціальності;
 • організувати проведення анкетування роботодавців та здобувачів освіти;
 • співпрацювати із закладами охорони здоров’я міста і області з метою моніторингу вакансій для студентів випускних груп;
 • організувати проведення семінарів, тренінгів, зустрічей та майстер-класів з роботодавцями з метою формування у здобувачів освіти професійних та загальних компетентностей.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 • консультування студентів з питань планування професійної кар’єри;
 • допомога та сприяння в їх працевлаштуванні;
 • роз’яснення студентам положень чинних директивних та нормативних документів з питань працевлаштування;
 • налагодження співпраці з державною службою зайнятості та Департаментом цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної держадміністрації;
 • організація та налагодження прямих зв’язків між випускниками коледжу та потенційними роботодавцями для випускників – закладами охорони здоров’я Рівненської області;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці медичних фахівців методом опитування;
 • збір та аналіз інформації про працевлаштування випускників;
 • інформування випускників про стан і тенденції ринку праці з метою їх працевлаштування;
 • укладення договорів із закладами охорони здоров’я міста та області з метою розширення баз проходження всіх видів практик для підготовки кадрів;
 • підготовка пропозицій, планування та організація заходів з підвищення ефективності працевлаштування випускників;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників протягом 3 років після закінчення коледжу.