МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ОПП "АКУШЕРСЬКА СПРАВА"

ОПП "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

ВИРОБНИЧА АКУШЕРСЬКА ПРАКТИКА

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА з догляду за вагітнимита породіллями

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА