Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

Післядипломна освіта

Відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів

з медичною освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Вищого комунального навчального закладу

«Дубенський медичний коледж»

Рівненської обласної ради

 

З листопада 2013 року на базі ВКНЗ «Дубенський медичний коледж» Рівненської обласної ради функціонує відділення підвищення кваліфікації  молодших спеціалістів з медичною освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

ліцензія - 0001ліцензія - 0002

 

 

Рисунок1

теоретичне заняття з невідкладної медичної допомоги

Рисунок3

Медсестри дитячих відділень і кабінетів удосконалюють знання на комп’ютерах

Рисунок7

Підвищення фахового рівня сестер медичних циклу “Хірургія”

Рисунок6

вручення посвідчень слухачам циклу “Онкогінекологія. Онкоцитологія”

Рисунок5

Підсумкове заняття “Школа старшої медсестри” на базі Управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації

 

Робота відділення планується на календарний рік.

План-графік підвищення кваліфікації у 2019 році

Навчальні плани зі спеціальностей розроблені відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, орієнтовних навчальних планів освітнього рівня.

 В навчальних планах та програмах перевага надається профільним дисциплінам (внутрішня медицина, хірургія з травматологією, основи сестринської справи, педіатрія, акушерство та гінекологія, інфекційні хвороби, невідкладна медична допомога). Велика увага приділяється ознайомленню слухачів із сучасною нормативно-правовою базою, протоколами та стандартами обстеження та лікування пацієнтів.  Крім оновлення та поглиблення професійних знань, слухачі відділення підвищення кваліфікації мають можливість оволодіти  спеціальними сучасними досягненнями науки та техніки, розширити свій інтелект.

 Основними видами навчальних занять на відділенні підвищення кваліфікації  є презентаційні та проблемні лекції, практичні заняття, тренінги, конференції. Теоретичні занятття проводяться в обладнаних сучасною мультимедійною технікою аудиторіях.

 Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної практики  коледжу, на базі Дубенської ЦРЛ, Дубенського пологового будинку,  Дубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, Рівненського обласного онкологічного диспансеру.

 До викладання залучаються викладачі клінічних дисциплін коледжу з вищою кваліфікаційною категорією, досвідчені фахівці обласних та районних лікувально-профілактичних закладів

 Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів проводяться по напрамках: «Акушерство», «Педіатрія», «Терапія», «Хірургія», «Організація охорони здоров’я», «Сімейна медицина», «Паліативна медицина».

 Термін навчання слухачів одного циклу підвищення кваліфікації  ¬- 1 місяць, обсяг годин  – 144.

 На виконання пункту 5 наказу Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації від 11 квітня 2011 року №83 «Про невідкладні заходи щодо удосконалення цитологічного скринінгу патології шийки матки» » проводиться підготовка  фельдшерів, акушерок ФАП, амбулаторій, жіночих консультацій на циклі тематичного удосконалення «Онкогінекологія. Онкоцитологія».

 План-графік тематичного удосконалення циклу: “Онкогінекологія. Онкоцитологія” 2019 р.

Терміни навчання слухачів даного циклу –  2 тижні, загальний обсяг годин – 70

 Налагоджена співпраця відділення з Рівненською обласною асоціацією сестер медичних. Як результат,  з 2015 року згідно наказу Управління охорони здоров’я  Рівненської обласної державної адміністрації організовано цикл тематичного удосконалення «Школа старшої медичної сестри»  для старших медичних сестер відділень закладів охорони здоров’я Рівненської області та їх резерву.

 План графік тематичного удосконалення “Школа старшої медичної сестри” 2019 р.

 

 Термін підготовки становить 1 тиждень, загальний обсяг годин – 36.

Навчання проводяться у формі виїзних циклів на базі Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації.

План графік тематичного удосконалення “Школа старшої медичної сестри – невідкладні стани” 2019р. 

Термін підготовки становить 1 тиждень, загальний обсяг годин – 36.

 

Навчання проводяться у формі виїзних циклів на базі КЗ “Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф” РОР

  Контроль поточного та кінцевого рівня знань слухачів підвищення кваліфікації проходить у двох комп’ютерних класах. Для кінцевого контролю рівня знань  (підсумкового заняття) розроблена база навчальних тестів кількістю 3800 на паперових та електронних носіях. Підсумкові заняття проводяться у формі контролюючих тестових програм. Слухачі  відділення підвищення кваліфікації  молодших спеціалістів,  при потребі, забезпечуються  гуртожитком.

2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design