Положення про школу професійної адаптації викладача-початківця

Положення про вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

Положення про методичний кабінет

Положення про методичну раду

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення про циклову комісію

Положення про атестацію навчальних кабінетів

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників