Положення про відділення за ліцензованими спеціальностями “Лікувальна справа” та “Акушерська справа”