ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ЗНАКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Згідно п. 3.8 Правил пожежної безпеки в Україні територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76* “Цвета сигнальные и знаки безопасности“. У ближчий час в Україні планується введення нового стандарту стосовно знаків пожежної безпеки. На місцях і ділянках, які є тимчасово вибухо- та пожежонебезпечними, слід також установлювати знаки пожежної безпеки. Ці знаки повинні зніматися (усуватися) після того як відпаде необхідність в їх використанні.

Знаки пожежної безпеки призначені для привернення уваги працюючих до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, припису та дозволу певних дій з метою забезпечення пожежної безпеки, а також для надання необхідної інформації.

Знаки пожежної безпеки, які встановлені біля входу у приміщення (на воротах, вхідних дверях) означають, що дія цих знаків охоплює усе приміщення. За необхідності обмежень зони дії знаку слід дати відповідне роз’яснення у пояснювальному надпису.

Встановлені чотири групи знаків безпеки, до яких належать і знаки пожежної безпеки: