ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

КООРДИНАТОРАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ Є:

заступник директора з навчально-виховної роботи Коба Людмила Йосипівна

завідувач навчально-методичної лабораторії Максимчук Алла Андріївна

методист коледжу Власюк Алла Іванівна

       Методична робота ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР є складовою частиною освітньо-виховного процесу і одним з основних видів діяльності педагогічного колективу. Вона полягає в цілеспрямованій діяльності щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності; сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі здобувачами освіти .

      Система дій і заходів методичної роботи коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

      Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

      У 2023-2024 навчальному році робота педагогічного колективу ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР спрямована на реалізацію навчально-методичної проблеми:

«Створення безпечного освітнього середовища для впровадження інноваційних змін у освітній діяльності коледжу».

Центрами навчально-методичної роботи в коледжі є:

  • педагогічна рада;
  • методична рада;
  • методичний кабінет;
  • навчально-методична лабораторія;
  • циклові комісії.