Положення про відділення

Кодекс академічної доброчесності

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

Порядок розроблення індивідуального навчального плану

Картки для розрахунку рейтингового балу