НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України «Про охорону праці»

Закон України  «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Наказ МОН України №563 від 01.08.2001р  «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»

Постанова  Кабінету Міністрів  України «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»