НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основним завданням навчально-методичної роботи коледжу є  підготовка в нових умовах викладача, який би творчо впроваджував ідеї інтерактивного, особистісно орі­єнтованого навчання.  Методичний кабінет постійно шукає сучасні форми і методи роботи.

ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ Є:

 

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання  циклових комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • показові заняття; 
 • засідання «школи молодого викладача»;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.

 

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 • Основні напрямки методичної роботи.
 • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
 • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Результати виставки-огляду навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Роль і місце самостійної роботи студентів  у системі організації навчального процесу.
 • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
 • Результати проведення тижнів (декад) циклових комісій.
 • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМНІ СЕМІНАРИ, СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

Розглядають питання наукової організації праці викладацького складу, впровадження нових методів і засобів навчання:

 • Компетентнісний підхід до організації навчання та формування в молоді ключових компетентностей.
 • Нові стандарти фахової передвищої освіти в Україні.
 • Створення та ефективне використання навчально-методичних матеріалів як необхідна складова професійної компетентності викладача.

ТИЖНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

Проводяться відповідно до плану методичної роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.