Відділення підвищення кваліфікації

молодших спеціалістів з медичною освітою

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

ВП “Дубенський фаховий медичний коледж”

КЗВО “Рівненська медична академія” РОР

ТкачукО.М            Відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на базі ВП”Дубенський фаховий медичний коледж” КЗВО “Рівненська медична академія” РОР функціонує з листопада 2013 року.

Головними завданнями відділення є:

 Задоволення потреб закладів та установ охорони здоров’я у підвищенні кваліфікації молодших  спеціалістів з медичною освітою.

  Реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності.

 Оновлення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок   на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

 Проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, розширення практичної направленості, удосконалення форм і методів навчання;

   Впровадження інноваційних педагогічних технологій. 

Забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики.

 Забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики;

 Здійснення  комплексної оцінки знань, умінь і навичок, ділових якостей фахівців за підсумками навчання  .

Співпраця з іншими навчальними закладами, установами, громадськими організаціями.

Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів проводяться по напрямках: «АКУШЕРСТВО», «ПЕДІАТРІЯ», «ТЕРАПІЯ», «ХІРУРГІЯ», «ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я», «МЕДСЕСТРИНСТВО У СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ», «МЕДСЕСТРИНСТВО У ПАЛІАТИВНІЙ ТА ХОСПІСНІЙ ДОПОМОЗІ».

До викладання залучаються викладачі клінічних дисциплін коледжу з вищою кваліфікаційною категорією, досвідчені фахівці обласних та районних закладів охорони здоров’я.

Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної практики коледжу, на базі КНП «Дубенська міська лікарня» ДМР, КНП «Дубенський пологовий будинок», КНП «Міська поліклініка», КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» РОР, КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» РОР.

Відповідно наказу Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації від 11 квітня 2011 року №83 «Про невідкладні заходи щодо удосконалення цитологічного скринінгу патології шийки матки» проводиться підготовка фельдшерів, акушерок ФАП, амбулаторій, жіночих консультацій на циклі тематичного удосконалення «ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ. ОНКОЦИТОЛОГІЯ».

Завдяки співпраці з Громадською організацією «Рівненська обласна асоціація сестер медичних» з 2015 року функціонує «Школа старшої медичної сестри» для короткотермінового тематичного удосконалення старших медичних сестер відділень закладів охорони здоров’я Рівненської області та їх резерву.

Підвищення кваліфікації у Школі старшої медичної сестри здійснюється за двома циклами: «ШКОЛА СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ-НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ» та «ШКОЛА СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ-ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я».

Навчання проводяться у формі виїзних циклів на базах Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації, КЗ “Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф” РОР.

пгг