Відділення підвищення кваліфікації

молодших спеціалістів з медичною освітою

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

ВП “Дубенський фаховий медичний коледж”

КЗВО “Рівненська медична академія” РОР

ТкачукО.М            Відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на базі ВП”Дубенський фаховий медичний коледж” КЗВО “Рівненська медична академія” РОР функціонує з листопада 2013 року.

Головними завданнями відділення є:

  1. Задоволення потреб закладів охорони здоров’я у підвищенні кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.
  2. Реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності.
  3. Оновлення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
  4. Проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, розширення практичної направленості, удосконалення форм і методів навчання;
  5. Впровадження інноваційних педагогічних технологій.
  6. Забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики.
  7. Здійснення комплексної оцінки знань, умінь і навичок, ділових якостей фахівців за підсумками навчання  .
  8. Співпраця з іншими навчальними закладами, установами, громадськими організаціями.

 

 

 

 

 

пгг