ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО “Рівненська медична академія” РОР надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1.  ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2.  опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту :

Форма для подання запиту в письмовому вигляді

Форма для подання запиту в електронному вигляді

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

Україна, 35603, м. Дубно, вул. К. Острозького 25

тел/факс: +38(03656)3-23-82

електронна пошта: dubnomed@ukr.net

Запити про доступ до персональних даних (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році тощо) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст. 16 Закону України “Про захист персональних даних” (зокрема, вказати реквізити документа, що посвідчують особу запитувача).

Кожен студент коледжу має право звернутись до дирекції та адміністрації коледжу з питань, що виникають в ході навчання.

Звертаємо увагу, що Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено вимоги щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

Рішення, дії чи бездіяльність співробітників ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО “Рівненська медична академія” РОР щодо забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені до директора коледжу, КЗВО “Рівненська медична академія” РОР або суду відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ДОКУМЕНТИ

Ліцензії, сертифікати

Ліцензії і сертифікати

Ліцензії та СЕРТИФІКАТ ВП Дубенський фаховий медичний коледж

Наказ про ліцензування освітньої діяльності

Додатки “Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності ліцензіатам на рівні вищої та фахової передвищої освіти”

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку

Колективний договір

Положення

Положення про Відокремлений підрозділ “Дубенський фаховий медичний коледж

Положення про конкурсний відбір на посаду директора відокремленого підрозділу

Положення про порядок проведення рейтингового голосування за кандидатів на заміщення посади директора

Положення про організаційний комітет з проведення рейтингового голосування за кандидатів на заміщення посади директора

Положення про комісію з проведення рейтингового голосування за кандидатів на заміщення посади директора

Положення про порядок обрання представників для участі в рейтинговому голосуванні за кандидатів на заміщення посади директора

Положення про порядок обрання виборчих представників з числа студентів для участі у проведенні рейтингового голосування за кандидатів на заміщення посади директора

Підвищення кваліфікації

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

Орієнтований план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021