Витяги

ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Ліцензії та сертифікати

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію навчальних кабінетів

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністративну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішній моніторинг освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрів

ПОЛОЖЕННЯ

про відділення підвищення кваліфікації

ПОЛОЖЕННЯ

про вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду

ПОЛОЖЕННЯ

про відділення за ліцензованими спеціальностями Лікувальна справа та Акушерська справа

ПОЛОЖЕННЯ

про гуртожиток

ПОЛОЖЕННЯ

про державну атестацію студентів

ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання

ПОЛОЖЕННЯ

про єдині вимоги щодо ведення журналів навчальних занять

ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет

ПОЛОЖЕННЯ

про міжнародне співробітництво

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-методичний комплекс дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний кабінет (лабораторію)

ПОЛОЖЕННЯ

про норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, організаційної роботи

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-методичну лабораторію

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення практики студентів

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію і проведення профорієнтаційної роботи

ПОЛОЖЕННЯ

про опитування учасників освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання академічної відпустки

ПОЛОЖЕННЯ

про перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідацію академічної різниці

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відпрацювання пропущених занять

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів неформальної освіти

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів освітньо-професійних програм здобувачами освіти

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання платних послуг

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення попереднього, передекзаменаційного тестування та прекроку з медичних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ

про психологічну службу

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу із заінтересованими сторонами у підготовці фахівців

ПОЛОЖЕННЯ

про сайт

ПОЛОЖЕННЯ

про самостійну позааудиторну роботу студентів

ПОЛОЖЕННЯ

про сприяння працевлаштуванню випускників

ПОЛОЖЕННЯ

про старостат

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендіальну комісію

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

про спортивну кімнату

ПОЛОЖЕННЯ

про циклову комісію

ПОЛОЖЕННЯ

про школу професійного зростання викладача-початківця

ПОЛОЖЕННЯ

щодо протидії булінгу