Життєве кредо:

Ніколи не шкодуйте.

Якщо це було добре, то це чудово.

А якщо це було погано, то це досвід.

Професійне кредо:

У кожній дитині треба бачити людину.

Спочатку особистість, а потім уже студент.

Функціональні обов’язки соціального педагога ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР:

  • соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
  • просвітницька та профілактична робота серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно неповнолітніх та за участю неповнолітніх, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;
  • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (групи), студентського колективу в цілому;
  • сприяння взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечення консультативної допомоги батькам (законним представникам);
  • захист прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представлення їхніх інтересів у правоохоронних і судових органах тощо;
  • попередження конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобігання та протидія домашньому насильству.