ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

       Тривале дистанційне навчання  відбувається із застосуванням онлайн-платформи, яка є  єдиною для всього коледжу. Це, наприклад, Google Classroom, Google Мееt, Moodle та ін. Викладачі  надають зворотний зв’язок студентам та налагоджують систему оцінювання через чіткі критерії, терміни виконання завдань та запровадження дедлайнів.

        Усі моделі розподілу навчального часу заняття на синхронний та асинхронний режими є моделями змішаного навчання.