Бібліотека ВП “Дубенський фаховий медичний коледж”

КЗВО “Рівненська медична академія” РОР

Бібліотека сьогодні –  це сучасний  науковий, навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ  коледжу, який відіграє важливу роль в процесі  професійної підготовки студентів.

Основними напрямками роботи бібліотеки є: сприяння навчальному процесу  своєчасне надання інформації усім категоріям користувачів шляхом запровадження інноваційних форм і методів роботи; впровадження нових комп’ютерних технологій; активізація виховної роботи серед студентської молоді.

Бібліотека Дубенського медичного коледжу має універсальний фонд- 29381 примірників, книжковий – 27519 примірників та обслуговує 493 користувачів.

Обслуговування користувачів проводиться на абонементі і в читальному залі. До послуг користувачів   — алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека статей, в яких відображений фонд бібліотеки коледжу. Фонд бібліотеки багатогалузевий. Більша частина це –  медичні підручники, посібники та наукові джерела літератури,сучасні періодичні видання. Користувачі  мають  можливість якісно підготуватись до занять , завантажувати матеріали в електронному варіанті ,тому процес навчання стає комфортним та зручним.

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку проведення конференцій, семінарів, виховних годин, предметних тижнів тощо. До знаменних і пам’ятних дат оформляються книжкові виставки, тематичні полиці, проводяться перегляди літератури, бібліографічні огляди та інші заходи для популяризації книжкового фонду. В роботі бібліотеки застосовуються новітні інформаційні та бібліотечні технології.

Наша бібліотека співпрацює з Рівненською обласною науково-медичною бібліотекою (РОНМБ) і з бібліотеками Дубенського коледжу РДГУ та коледжу культури і мистецтв РДГУ, з Дубенською районною та міською бібліотеками.

….