Розподіл вибіркових компонент за курсами навчання на 2024-2025 н.р. для студентів ОПП «Акушерська справа» і ОПП «Лікувальна справа» (ПЗСО)

Розподіл вибіркових компонент за курсами навчання на 2024-2025 н.р. для студентів ОПП «Лікувальна справа» (БСО)

ПЕРЕЛІК АНОТАЦІЙ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН