«Доброчесність – це чинити правильно навіть коли на тебе ніхто не дивиться»

Олександр Новіков

ЩО ТАКЕ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ?

Основа академічної доброчесності полягає у написанні оригінальних авторських наукових робіт, а «крадіжка» чужих текстів і думок, відсутність у роботі адекватного посилання на першоджерела є прямим порушенням не лише етичних норм, але й закону.

В українському законодавстві дотримання авторського права та захист інтелектуальної власності гарантують Конституція, Кодекс про адміністративні порушення, Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, а також закон «Про авторське право та суміжні права». У 2017 році у ст. 42 закону «Про освіту» на офіційному рівні ввели термін «академічна доброчесність» та визначили основні засади її дотримання.

 

 

ЧОМУ  ЦЕ ВАЖЛИВО?

Академічна доброчесність дозволяє системі освіти залишатися дієвою, такою, що справді дає знання та навички, а не лише документи про здобуття освіти. Країни з високим рівнем академічної доброчесності не мають такої проблеми як «визнання дипломів» – як правило, це успішні, економічно розвинені країни з високим рівнем освіти та науки.

Прояви академічної НЕдоброчесності – такі як списування, плагіат, корупція – не можуть бути визначальними для всієї системи освіти, зокрема вищої, оскільки вони руйнують її, перетворюючі навчальний процес на імітацію. Нечесність в освіті негативно впливає і на все суспільство, і на кожного окремого індивіда, адже створює систему, у якій неможливо досягнути успіху чесним шляхом, а таке суспільство/країна не можуть бути успішними в перспективі.

Нині, хоча і є прописані норми законів, однак часто бракує ефективних і налагоджених процедур оцінювання текстів на наявність різновидів академічного шахрайства. Крім цього, не слід забувати й про «людський фактор» — аналізувати текстові роботи й порівнювати їх з іншими науковими доробками задля виявлення порушень академічної доброчесності  є нелегким завданням для однієї людини як технічно, так й інтелектуально.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Закон України «Про освіту» Визначає академічну доброчесність як один із основних принципів освіти в Україні Стаття 42. Академічна доброчесність Академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі.

zakon.rada.gov.ua

 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ЧЕСНІСТЬ

Академічні спільноти доброчесності просувають пошук істини й знання через інтелектуальну та особисту чесність у процесі навчання, викладання, наукових досліджень і надання сервісів по дорученню адміністрації

ДОВІРА

Академічні спільноти доброчесності стимулюють і покладаються на клімат взаємної довіри. Клімат довіри заохочує і підтримує вільний обмін ідеями, який у свою чергу дає можливість науковим пошукам реалізуватися найповнішою мірою

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Академічні спільноти доброчесності встановлюють чіткі й прозорі очікування, стандарти й практики для підтримання справедливості у стосунках між студентами, викладачами та адміністративним персоналом

ПОВАГА

Академічні спільноти доброчесності цінують інтерактивну, кооперативну та партисипативну природу навчання і пізнання. Вони шанують та вважають за належне розмаїття думок та ідей

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Академічні спільноти доброчесності покладаються на принципи особистої відповідальності, що підсилюється готовністю окремих осіб і груп подавати приклад відповідальної поведінки. Підтримують взаємно узгоджені стандарти, а також вживають належних заходів у випадку їхнього недотримання

МУЖНІСТЬ

Для розбудови й підтримання академічних спільнот доброчесності потрібно більше, ніж просто вірити в фундаментальні цінності. Трансформація цінностей від розмов про них до відповідних дій, їхнє відстоювання в умовах тиску і труднощів потребує рішучості, цілеспрямованості і мужності

 

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ПЛАГІАТОМ І СПИСУВАННЯМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ОГЛЯД СВІТОВОГО ДОСВІДУ

За результатами національного опитування “Вища освіта в Україні: громадська думка студентів“ (2015) було виявлено, що на питання “Чому студенти вдаються до списування або купівлі різних робіт, які повинні робити самостійно?” 45% респондентів відповіли як “тому, що купити чи списати потрібну роботу дуже просто і доступно”, а 31,4% – “тому, що студенти не бачать зв’язку між цими завданнями та їхньою майбутньою професією”. Разом з тим, на питання “На вашу думку, що у першу чергу потрібно, щоби після навчального закладу знайти хорошу роботу?”, 44,8% відповіли “мати добру освіту, високий рівень знань” і 36% – “мати знайомства, зв’язки”. Це підтверджує думку, що проблема порушення фундаментальних цінностей академічної доброчесності в українській освіті існує і це потрібно відповідально визнати, як на інституційному, так і загальнодержавному рівні. Разом з тим, системних заходів з протидії плагіату та списуванню у вітчизняних закладах освіти наразі не здійснюється, або такі носять некомплексний, фрагментарний характер.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
В
ДУБЕНСЬКОМУ ФАХОВОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

  • Інформування здобувачів освіти та співробітників про правила академічної доброчесності
  • Тижні академічної доброчесності
  • Підписання Згоди
  • Онлайн анкетування
  • Розповсюдження Пам’яток
  • Розповсюдження методичних матеріалів щодо належного оформлення посилань
  • Відеолекції, презентації, розповсюдження анімаційних роликів
  • Проведення семінарів, круглих столів тощо.

ВІДЕО

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ